Wystawa "Zobacz inaczej"

"Zobacz inaczej" to tytuł autorskiego projektu realizowanego przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Kulturoznawstwo, przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US, Stowarzyszenia Academia oraz Strefy Kultury Studenckiej. Ideą wydarzenia jest poznanie sztuki malarskiej innymi zmysłami niż wzrok - za pomocą słowa, muzyki, dotyku, a przede wszystkim wyobraźni. Każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł wyjść poza ramy klasycznej percepcji i "zobaczyć" sztukę za pomocą nowych zmysłów.
Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca o godz. 18:00 w Sali teatralnej Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie.