Wystawa sprzętu dla niewidomych w ramach II KONGRESU RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci” w Owińskach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
Plac Przemysława 9,
62-005 Owińska