Udział we Wschodnich Targach Rehabilitacji w Lublinie - piątek

Pracownicy Altixu we współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych będą prowadzili zajęcia z:
- poruszania się z białą laską,
- alfabetu głuchoniemych - Lorma,
- nauki podstaw języka migowego,
- pisania na maszynie brajlowskiej, tabliczce itp.

Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11