Udział w Konferencji Fundacji Szansa „OTWÓRZ OCZY- ZOBACZ WIĘCEJ” w Szczecinie - poniedziałek

Aula Konferencyjna (sala 010) WZiEU
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8

KONFERENCJA, PROGRAM:

SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
• 8:45 Przywitanie gości
• 9:00 Choroby oczu, rodzaj niedowidzenia, rehabilitacja oraz zwyrodnienia plamki żółtej - prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
• 9:30 Świat otwarty dla niewidomych - Marek Kalbarczyk - Dyrektor Instytutu Rehabilitacji Niewidomych
• 10:10 Dostosowanie przestrzeni publicznej - Sławomir Seidler, Altix
• 10:40 Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – PFRON
• 11: 00 Dystrybucja środków - Krzysztof Parchimowicz MOPR
• 11:15 Koncert muzyczny

ŚWIADOMA KADRA:

11:45 PRZERWA Z CATERINGIEM ORAZ POKAZ SPRZĘTU TYFLOINFORMATYCZNEGO I MINITURNIEJ STRZELECTWA BEZWZROKOWEGO

• 12:15 Echolokacja w przestrzeni miejskiej - Henryk Wereda
• 13:15 Tyfloinformatyka i tyfloadaptacja w dostępie do edukacji: Krzysztof Peda TNM
• 14:00 Nauka j. angielskiego dla niewidomych – dr Piotr Wahl Dyrektor ACKJ US

14:20 PRZERWA Z CATERINGIEM ORAZ POKAZ SPRZĘTU TYFLOINFORMATYCZNEGO I MINITURNIEJ STRZELECTWA BEZWZROKOWEGO

• 14:45 Edukacja artystyczna osób niewidomych - Mgr Magdalena Seredyńska, Uniwersytet Szczeciński
• 15:00 Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu - Michał Brateus, Galeria Zmysłów