Tyflobus w Nowm Sączu

ul. Jagiellońska 14 (przed wejściem do budynku Wydziału Edukacji)


Godzina: 11-15
Data 2011-06-10