Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego pn. "Otwórz Oczy – Zobacz Więcej"- Wałcz

Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego pn. „Otwórz Oczy – Zobacz Więcej”
Budynek przy Urzędzie Miejskim w Wałczu, Pl. Wolności 1, sala nr 109 (I piętro).

Program Seminarium:
10:00 Przywitanie Gości
10:10 Wystąpienie przedstawiciela ROPS
10:50 Definicja niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych, prawa osób niepełnosprawnych
11:00 Potrzeby oraz problemy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności pod kątem korzystania z przestrzeni publicznej z uwzględnieniem wszystkich kluczowych grup niepełnosprawności
11:15 Diagnoza głównych barier architektonicznych
11:30 Projektowanie uniwersalne - wprowadzenie do zasad projektowania uniwersalnego tj. Komunikacja (pozioma, pionowa, ciągi), Materiały wykończeniowe (nawierzchnie, oznaczenie dotykowe), Okna, Drzwi (rodzaje, detale), Wejścia, Elementy wyposażenia przestrzeni - siedziska, automaty, plany, tablice, Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, Recepcje i punkty informacyjne, Parkingi i miejsca postojowe, Ogrodzenia, Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, Oświetlenie, Ogrzewanie, Ochrona przed hałasem, Alarmy, Oznaczenia i informacja.
12:00 PRZERWA KAWOWA
12:15 Zasady właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami
12:25 Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo – zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia: poruszanie się na wózku inwalidzkim.
12:40 Obsługa osób niewidomych i niedowidzących - rodzaje dysfunkcji wzroku, zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia praktyczne, prezentacja specjalistycznego sprzętu
12:55 Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących – zasady pomocy, komunikacja, potrzeby, sprzęt wspomagający
13:10 Obsługa osób z innymi niepełnosprawnościami - dostosowanie przestrzeni publicznej
13:25 Dodatkowe ćwiczenia dostosowane do specyfiki instytucji.
13:45 Panel dyskusyjny
14:00 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM