Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego pn. "Otwórz Oczy – Zobacz Więcej"- Szczecin

Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego pn. „Otwórz Oczy – Zobacz Więcej”
Budynek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

Program Seminarium:
10:00 Powitanie Gości
10:10 Wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie
10:30 Definicja niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności, stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawa osób niepełnosprawnych
11:00 Potrzeby oraz problemy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności pod kątem korzystania z przestrzeni publicznej z uwzględnieniem wszystkich kluczowych grup niepełnosprawności
11:15 Diagnoza głównych barier architektonicznych
11:30 Projektowanie uniwersalne - wprowadzenie do zasad projektowania uniwersalnego tj. komunikacja (pozioma, pionowa, ciągi), materiały wykończeniowe (nawierzchnie, oznaczenie dotykowe), okna, drzwi (rodzaje, detale), wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni - siedziska, automaty, plany, tablice, pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, ogrodzenia, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ogrzewanie, ochrona przed hałasem, alarmy, oznaczenia i informacja
12:00 PRZERWA KAWOWA
12:15 Zasady właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami
12:25 Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo – zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia: poruszanie się na wózku inwalidzkim.
12:40 Obsługa osób niewidomych i niedowidzących - rodzaje dysfunkcji wzroku, zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia praktyczne, prezentacja specjalistycznego sprzętu
12:55 Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących – zasady pomocy, komunikacja, potrzeby, sprzęt wspomagający
13:10 Obsługa osób z innymi niepełnosprawnościami - dostosowanie przestrzeni publicznej
13:25 Dodatkowe ćwiczenia dostosowane do specyfiki instytucji.
13:45 Panel dyskusyjny
14:00 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM