REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Szczecin

Konferencja: godz. 10.00
Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego
al. Piastów 40b

Piknik: godz. 15.00
Jasne Błonia