REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Olsztyn

Konferencja: godz. 12.00
Wojewódzka Biblioteka im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
ul. 1 Maja 5

Piknik: godz. 16.00
Stare Miasto - scena staromiejska