REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Lublin

Muzeum Wsi Lubelskiej
Al. Warszawska 96
Konferencja: godz. 10.00
Piknik godz. 12.00