REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Kraków

Hala Stulecia
ul. Focha 40
Konferencja: godz. 11.00
Piknik: godz. 13.00