REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Kielce - konferencja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
ul. Krakowska 11