REHA regionalna Fundacji Szansa dla Niewidomych - Gdańsk

Sala BHP obok Europejskiego Centrum Solidarności
ul. Popiełuszki 6
Konferencja: godz. 12.00
Piknik: godz. 16.00