Prezentacja w ramach V edycji Dnia Nauki - Zabrze

Skwer przy ul. Św. Floriana i ul. 3-go Maja

Godzina: 9:00- 15:00
Data: 2009-09-18

Organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
Głównym celem imprezy jest wypromowanie w sposób niekonwencjonalny, przystępny, ciekawy i interaktywny nauki, z którą spotykamy się w życiu codziennym. Nauka prezentowana jest w formie warsztatów, pokazów i doświadczeń które dodatkowo promują działalność badawczo-naukową lokalnych i regionalnych Instytucji badawczych, edukacyjnych oraz innych o charakterze poznawczym.

W ramach V edycji Dnia Nauki, organizatorzy przygotowali liczne atrakcje naukowe i artystycznych, wśród których.:
poznamy historię badań kosmicznych i rozwoju kosmonautyki, poznamy tajniki technik wojskowych, podejrzymy pracę sanitariuszy i poznamy wyposażenie karetki pogotowia medycznego, będziemy sterować robotem medycznym i dotkniemy sztucznego serca, weźmiemy udział w licznych pokazach innowacyjnych rozwiązań z dziedziny mechaniki, robotyki i informatyki oraz przeprowadzimy badania mikro- i makroskopowe otaczającej przyrody.
Ponadto, będziemy światkami wielu doświadczeń fizyko-chemicznych, poznamy tajniki wielu instrumentów muzycznych, rekwizytów scenicznych, kostiumów teatralnych. Poznamy sposoby dostosowania rzeczy codziennego użytku do osób niewidzących i niesłyszących oraz weźmiemy udział w warsztatach rzemiosła, rękodzieła, czerpania papieru, zajęć z rysunku w plenerze, lepienia z gliny oraz zdobienia ceramiki.

Wśród uczestników Dnia Nauki znajdują się: Altix Sp. z o. o., Akademicki Klub Turystyczny WATRA z Gliwic, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Politechnika Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Wyższa Szkoła Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach, Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Wyjazdowa Pomoc Medyczna Eskulap w Zabrzu, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, stacja Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Zabrzu, zabrzańskie Ogniska Pracy Pozaszkolnej (nr 3 i 4) , Zespół Szkół nr 18, Liceum Plastyczne i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu, Teatr Nowy w Zabrzu, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, Szkoła Policealna eCollege w Zabrzu, Centrum Nauki i Biznesu Żak w Gliwicach, Active Bytes w Gliwicach, Mała Armia „Grupa Śląsk” w Zabrzu, Beta Soft w Zabrzu, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, zabrzański Zespół Szkół Spożywczych, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego.

Imprezie towarzyszyć będą pokazy taneczne i muzyczne:
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Formacji Tanecznej Majoretki, Grupy Tanecznej D’efekt , Zespołu Cheerleaders Energy, Zespołu Psota, Zespołu Estrada, Zespołu Mały Kontrast, Zespołu Holy Strip oraz Zespołu muzycznego Jumanji.