Prezentacja w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych - Łódź

ul. Dziewanny 24

Godzina: 10:00- 13:00
Data: 2009-04-03

Zapraszamy na prezentację która będzie miała miejsce w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Łodzi. Zaprezentujemy najnowsze rozwiązania tyfloinformatyczne, między innymi powiększalniki przenośne oraz stacjonarne, sprzęt brajlowski, nowego multilektora "Sara". Oraz całą gamę sprzętu przeznaczonego dla osób z dysfunkcja wzroku.
Serdecznie zapraszamy!