Prezentacja w Bibliotece Publicznej - Recz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Godzina: 13:00
Data: 2010-09-30

Zapraszamy na prezentacje sprzętu specjalistycznego który dedykowany jest dla osób z dysfunkcją wzroku. Zaprezentujemy między innymi sprzęt typowy do wyposażenia biblioteki - Multilektor Sara, powiększalniki ClearNote+, ClearView+ notatnik brajlowski Pac Mate. Oraz całą gamę urządzeń codziennego użytku.
Prezentacja odbędzie się w czytelni Bbiblioteki Publicznej Miasta Recz, która mieści się przy ul. Ratuszowa 6.
Serdecznie Zapraszamy!