Prezentacja sprzętu w PZN Zarząd Koła w Ostródzie (Centrum Użyteczności Publicznej).

ul. Jana III Sobieskiego 9/115, 14-100 Ostróda

Godzina: 9:00 - 13:00
Data: 2013-05-14