Prezentacja sprzętu w Klubie Lokatorek w Knurowie.

ul. Armii Krajowej, 44-194 Knurów

Godzina: 11:00
Data: 2012-10-15