Prezentacja sprzętu tyflorehabilitacyjnego w kole PZN we Włocławku

Adres: ul. Łazienna 6, 87-800 Włocławek

Godzina: 10:00
Data 2014-06-05