Prezentacja sprzętu tyflorehabilitacyjnego w kole PZN w Świebodzicach

Adres: ul. Żeromskiego 27, 58-160 Świebodzice

Godzina: 11:00
Data 2014-07-08