Prezentacja sprzętu tyflorehabilitacyjnego w kole PZN w Iławie

Adres: ul. Westerplatte 5 (budynek MOPS), 14-200 Iława

Godzina: 10:00
Data 2014-06-09