Prezentacja Sprzętu Tyflorehabilitacyjnego w Budynku WiMBP w Rzeszowie

Noc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Budynek WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13