Prezentacja rozwiązań rehabilitacyjnych dla niewidomych w Chodzieży

ul. Rynek 5

Godzina: 11:00
Data: 2010-09-30

Prezentacja rozwiązań dla niedowidzących dla klienta indywidualnego i instytucji (biblioteki, PCPR).