Prezentacja podczas 2. Tyflokonferencji "Zobaczyć Niewidzialne"

2. Tyflokonferencja "Zobaczyć Niewidzialne"
organizatorzy: Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”
Centrum Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie - ul. Bielska 62