Pokaz sprzętu w kole PZN w Iławie

ul. Westerplatte 5 (MOPS), Iława

Godzina: 10:00- 14:00
Data: 2012-06-04

Prezentacja sprzętu, tyflografiki oraz rozwiązań dla instytucji.