Pokaz sprzętu dla Dyrekcji i Pensjonariuszy Domu Opieki w Łodzi

Prezentacja sprzętu.