Impreza Regionalna REHA - Wrocław

Konferencja: 11:30 – 13:30 Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 11-400 Wrocław

Piknik: 14:00 – 20:00 Plac Solny we Wrocławiu

Przedstawiciele Altix wezmą udział w konferencji oraz zaprezentują sprzęt tyflorehabilitacyjny podczas pikniku.