Impreza Regionalna REHA - Lublin

Konferencja: 12:00 – 15:00 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Instytut Informatyki)
Piknik: 15:30 – 19:00 Plac Litewski
Przedstawiciele Altix wezmą udział w konferencji oraz zaprezentują sprzęt tyflorehabilitacyjny podczas pikniku.