Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku organizowane w ramach obchodów 70-lecia SOSW dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Odbędzie się 23 lutego 2018 roku w Ośrodku przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie.

Program Forum:
8:00 rejestracja uczestników
9:00 powitanie gości
9:10 przedstawienie specyfiki pracy Ośrodka na rzecz osób z dysfunkcją wzroku
9:30 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z dysfunkcją narządu wzroku
10:15 Rehabilitacja wzroku dzieci słabowidzących i szczątkowo widzących
11:00 przerwa kawowa
11:30 Czym jest orientacja przestrzenna - specjalizacja nauczyciela
12:15 Trudności rozwojowe małej i dużej motoryki dziecka z uszkodzonym analizatorem wzroku
13:00 przerwa obiadowa
14:00 Nauka funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie na przykładzie działalności internatu
14:30 Kształcenie zawodowe dla osób z dysfunkcją wzroku dające szansę na odnalezienie się na współczesnym rynku pracy na przykładzie SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
15:00 Wsparcie samorządów dla rodziców i dzieci w kształceniu specjalnym
15:15 Zamknięcie Forum

Forum wspierają: Altix, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Lumen. Podczas przerwy kawowej i obiadowej będzie możliwość porozmawiania z pracownikami Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz specjalistami z Altixu na ich stoiskach prezentacyjnych.