Dzień Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
ul. Koźmińska 7, Warszawa