OSTATNI MIESIĄC WNIOSKÓW NA „DOSTĘPNY SAMORZĄD”

Przypominamy, że do 22 kwietnia 2022 roku, dla JST (jednostek samorządu terytorialnego) istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PFRON „Dostępny Samorząd - granty” realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/21 z dnia 8 września 2021 r.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).

Eksperci Altixu w Punktach Handlowych firmy w całej Polsce chętnie udzielą porad oraz wypełnią wnioski. Dysponujemy możliwościami sporządzenia wniosków zarówno dla grantów „małych” jak i „dużych”, w różnych wariantach.

Adresy i dane teleadresowe Punktów Handlowych Altix: 
Dostępny Samorząd - Granty