Aktywny Samorząd 2020

Szanowni Państwo,
Firma Altix wychodząc Państwu naprzeciw przygotowała krótki i prosty przewodnik, z którego dowiecie się Państwo jak założyć konto w systemie ePUAP, jak założyć Profil Zaufany oraz jak złożyć wniosek na dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Dzięki temu, wzrastają również Państwa szansa na uzyskanie dofinansowania, gdyż wnioski złożone w formie elektronicznej są dodatkowo punktowane.Link do poradnika

Przygotowaliśmy dla Państwa również przykładowe zestawy zawierające sprzęt i programy, o które można ubiegać się w ramach Programu Aktywny Samorząd.Link do zestawów
Prosimy również pamiętać, iż Pracownicy firmy Altix cały czas są dostępni do Państwa dyspozycji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z oddziałem Altix w Państwa województwie. Pomożemy w doborze sprzętu, założenia kont ePUAP, Profilu Zaufanego oraz konta na Systemie Obsługi Wsparcia, wypełnieniu formularzy oraz uzasadnienia – w fachowy i szybki sposób.

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I, obszarze B:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.
Maksymalne kwota dofinansowań w obszarze B:
a) w Zadaniu 1:
dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Źródło: PFRON