Aktywny Samorząd 2020

Szanowni Państwo,

Firma Altix wychodząc Państwu naprzeciw przygotowała krótki i prosty przewodnik, z którego dowiecie się Państwo jak założyć konto w systemie ePUAP, jak założyć Profil Zaufany oraz jak złożyć wniosek na dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Dzięki temu, wzrastają również Państwa szansa na uzyskanie dofinansowania, gdyż wnioski złożone w formie elektronicznej są dodatkowo punktowane.

Link do poradnika

Przygotowaliśmy dla Państwa również przykładowe zestawy zawierające sprzęt i programy, o które można ubiegać się w ramach Programu Aktywny Samorząd.

Link do zestawów

Prosimy również pamiętać, iż Pracownicy firmy Altix cały czas są dostępni do Państwa dyspozycji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z oddziałem Altix w Państwa województwie. Pomożemy w doborze sprzętu, założenia kont ePUAP, Profilu Zaufanego oraz konta na Systemie Obsługi Wsparcia, wypełnieniu formularzy oraz uzasadnienia – w fachowy i szybki sposób.

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I, obszarze B: 

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Maksymalne kwota dofinansowań w obszarze B:

 

a)    w Zadaniu 1:

 

–     dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

 

–     dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

 

–     dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

 

b)   w Zadaniu 2:

 

–     dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

 

–     dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

 

–     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

 

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

c)   w Zadaniu 3 – 7.500 zł,

 

d)  w Zadaniu 4 – 4.000 zł,

 

e)  w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

 

      Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

 

Źródło: PFRON