Audyty dostępności miejsc pracy

Jaws User1

Co to jest?

Oferta audytu dostępności miejsc pracy dotyczy dokonania analizy istniejących, jak również dopiero powstających stanowisk pracy pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Firma Altix już od 1989 roku dba o podnoszenie standardów życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Chcemy Widzieć Więcej i zarażamy tym innych poruszając na gruncie społecznym problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszym celem i misją jest świat otwarty dla niewidomych, świat bez barier dla osób z różnymi dysfunkcjami, aby mogli być w pełni niezależni i mogli osiągać sukcesy. Dzięki pomocy naszych ekspertów możecie Państwo dostosować stanowiska pracy w Waszej firmie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu staniecie się firmą odpowiedzialną społecznie, która zyska możliwość zatrudnienia nowych wartościowych pracowników.

Dla kogo?

Dla firm i organizacji, które planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, bądź chcą sprawdzić aktualne stanowiska pod kątem dostępności.  Jeśli jesteście Państwo pracodawcą, rekrutujecie pracowników, zarządzacie zasobami ludzkimi to możecie skorzystać z naszej oferty skrojonej na miarę Waszych potrzeb. Służymy Państwu wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Osoby dokonujące audytu są ekspertami w swojej dziedzinie i dzielą się swoją wiedzą we wdrażaniu zmian, które czynią życie dogodniejszym dla wszystkich.

Jak wygląda współpraca z nami?

Zaczynamy od analizy stanu zastanego dla istniejących miejsc pracy lub tych planowanych. Badamy je pod kątem przystosowania do różnego rodzaju niepełnosprawności. Następnie przygotowujemy raport, który zawiera opis ewentualnych barier na danym stanowisku. Badamy bariery architektoniczne i warunki pracy, aby na końcu przedstawić Państwu wyniki audytu.  Dodatkowo mogą Państwo otrzymać rekomendacje stanowisk na które mogą być rekrutowane osoby niepełnosprawne w zależności od grupy niepełnosprawności. Wyniki audytu dostępności miejsc pracy precyzyjnie określają konkretne rozwiązania, które należy wprowadzić, aby dane stanowisko było przyjazne dla osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejnym etapem po przeprowadzeniu audytu i dostosowaniu miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie nowego pracownika do pracy. W naszym portfolio znajdują się również szkolenia /pl/szkolenia/, które pomogą pracownikowi we wdrożeniu się w swoje obowiązki.

Dlaczego warto wykonać audyt?

Jako pracodawcy, bądź przyszli pracodawcy osób z niepełnosprawnościami macie Państwo obowiązek dostosowania miejsca pracy, który wynika z §48 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis wskazuje, iż „pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności”.

Państwo zyskujecie możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników i uzyskania dofinansowania na ich wynagrodzenie. Z kolei osoby niepełnosprawne dostają szansę rozwoju zawodowego i możliwość usamodzielnienia się, a co za tym idzie podniesienia jakości swojego życia.

W naszej ofercie oprócz audytu dostępności miejsc pracy można znaleźć Państwo audyt dostępności stron internetowych i audyt dostępności architektonicznej. Prowadzimy także szkolenia z tego zakresu dla Państwa pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tutaj: /pl/szkolenia/dostepnosc/

Jak skontaktować się z nami?

Nasi eksperci wspierają Państwa na każdym kroku podczas audytu pod względem dostępności miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z przyjemnością zajmiemy się wszystkim z należytym porządkiem i przygotujemy ofertę na miarę potrzeb i oczekiwań Państwa firmy bądź organizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

Zapytania można przesyłać na adres: dostepnosc@altix.pl

 

 

UE (5)