Audyt architektoniczny miejsc publicznych

Plan

Co to jest?

Usługa audytu architektonicznego dotyczy sprawdzenia równego dostępu do wszystkich elementów środowiska takich jak przestrzeń, przedmioty i budynki dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i słabowidzących. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie i mamy wiele realizacji w swoim portfolio. Firma Altix już od 1989 roku dba o podnoszenie standardów życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Chcemy Widzieć Więcej i zarażamy tym innych poruszając na gruncie społecznym problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszym celem i misją jest świat otwarty dla niewidomych, świat bez barier, aby mogli być w pełni niezależni i osiągali sukcesy. Dlatego też mogą Państwo skorzystać z usługi audytu architektonicznego przeprowadzanej przez specjalnie wyselekcjonowanych pracowników – profesjonalnych i wrażliwych społecznie. Audyt dostępności architektonicznej możemy wykonać już na etapie tworzenia projektu architektoniczno – budowlanego, jak i dla istniejących budynków oraz przestrzeni.
Osoba niepełnosprawna w codziennym funkcjonowaniu ma do czynienia z licznymi barierami architektonicznymi, która utrudniają jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z ważnych zadań w zakresie kształtowania przestrzeni przyjaznej dla takich osób jest dbałość o wybudowanie i funkcjonowanie danego miejsca, aby możliwie w największym stopniu ograniczyć uciążliwość barier dla osób niepełnosprawnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub zarządców urzędów, obiektów usługowych i użyteczności publicznej, obiektów handlowych lub budynków z branży turystycznej i gastronomicznej, którzy chcą zapewnić swoim klientom dostępną przestrzeń. Udowadniamy, że dostosowanie otoczenia do potrzeb inwalidów wzroku pomaga zniwelować bariery i dzięki naszej pomocy jest łatwe do wdrożenia. Służymy Państwu wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Osoby dokonujące audytu są ekspertami w swojej dziedzinie i dzielą się swoim doświadczeniem we wdrażaniu zmian, które czynią życie dogodniejszym dla wszystkich.

Przykłady barier architektonicznych z którymi często pracujemy to:

  • brak podjazdów i szerokich przejść dla osób niepełnosprawnych w budynkach
  • wąski drzwi, korytarze, schody, wysokie progi, uskoki
  • brak oznaczeń poziomych, brajowskich i dźwiękowych
  • brak poręczy, drzwi, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych
  • urządzenia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Jak wygląda współpraca z nami?

1. Na początku ustalamy zakres audytu dostępności. Może on oceniać dostępność najbliższego otoczenia budynku, a także dostępność poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń wewnątrz budynku. Sprawdzamy komunikację poziomą i pionową budynku, wyposażenie i oświetlenie przestrzeni, instalację elektryczną, informację wizualną, dotykową i dźwiękową.
2.Obiekt oceniamy pod kątem dostępności dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, m.in. ruchu, dysfunkcjami wzorku oraz słuchu, innymi niepełnosprawnościami w tym tymczasowymi, osób z wózkami dziecięcymi oraz nieporęcznym bagażem, kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci, a także obcokrajowców.
3. Celem audytu jest pozyskanie wiedzy na temat ogólnego poziomu dostępności badanego obiektu, rozpoznanie głównych barier uniemożliwiających samodzielne korzystanie z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami oraz zagrożeń w nim istniejących.
4. Po przeprowadzonym audycie otrzymają Państwo raport oceniający stan badanego budynku wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań umożliwiających usunięcie istniejących barier. Opinia na temat stanu audytowanych obiektów, którą dla Państwa przygotujemy jest bezstronna i obiektywna. Stanowi również podstawę do przeprowadzenia niezbędnych zmian, aby oceniany budynek spełniał standardy dostępności. Poprzez skorzystanie z naszej usługi audytu architektonicznego i wprowadzenie rekomendowanych zmian podnosicie rangę swojej firmy i marki. Nasi eksperci pomogą we wskazaniu zmian, które należy wprowadzić w celu zlikwidowania barier architektonicznych.

Dlaczego warto wykonać audyt?

Dostosowanie architektoniczne wymusza Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Wykonując audyt dostępności architektonicznej kierujemy się przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Przewozowego, wywiadem i opinią osoby zarządzającej obiektem, standardami Tyfloarea, danymi z obserwacji niewidomych i niedowidzących, dobrymi praktykami i zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych. Nasi pracownicy są na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi i chętnie pomogą Państwu w badaniu poziomu dostępności danego miejsca. Audyt architektoniczny pozwoli ocenić i zwiększyć dostępność obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i słabowidzących. Ekspertyza obejmuje wizje lokalne w obiekcie, dokumentację fotograficzną oraz opracowanie wniosków i zaleceń, które pozwolą zniwelować bariery i zwiększyć standard badanych obiektów. Po zakończonym audycie otrzymują Państwo kompleksowy raport uwzględniający potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu można zniwelować bariery i otworzyć się na nowych klientów. Zyskujecie też Państwo możliwość zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, a co za tym idzie prawo do dofinansowania ich wynagrodzeń.

W naszej ofercie oprócz audytu architektonicznego miejsc publicznych znajdziecie Państwo audyt dostępności stron internetowych i audyt dostępności miejsc pracy. Prowadzimy także szkolenia z tego zakresu dla Państwa pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tutaj: /pl/szkolenia/dostepnosc/

Jak skontaktować się z nami?

Jako specjaliści w dziedzinie audytu architektonicznego przygotujemy pakiet skrojony na miarę Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania indywidualnej wyceny, która zależy m.in. od stopnia skomplikowania obiektu, metrażu. Zachęcamy do napisania czego Państwo potrzebują, a my zajmiemy się wszystkim z należytym porządkiem i przygotujemy ofertę na miarę potrzeb i oczekiwań Państwa firmy bądź organizacji.

Zapytania można przesyłać na adres: dostepnosc@altix.pl

 

UE (3)