Aktywny Samorząd 2024

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował zasady dotyczące programu Aktywny Samorząd, obowiązujące w 2024 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
W 2024 roku będą realizowane następujące formy wsparcia, w module I,Obszarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej już od dnia 01.03.2024 r. Termin składania wniosków upływa 31.08.2024 r.
Maksymalne kwoty dofinansowań w obszarze B

 • w zadaniu 1

– dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
– dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

 • w zadaniu 2

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
 • w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
 • w Zadaniu 5 – 1.650 zł; Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

 

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/?fbclid=IwAR3G8zX8HF6Ugb4PDRMGEesTrBuVjKWUnQ8b8QLZM-qSto3cJppEkQgzcvc

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w formie papierowej można złożyć we właściwej jednostce (MOPS, MOPR, PCPR). Tak jak w ubiegłych latach, istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez system SOW. Bez straty czasu, wychodzenia z domu i bez kolejek. Za wniosek złożony w formie elektronicznej poprzez system SOW otrzymuje się dodatkowe punkty i wzrasta szansa na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy więc  do skorzystania z tej formy wnioskowania.

Jako eksperci w realizacji wszelkiego rodzaju dofinansowań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 • Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy przewodnik z informacjami jak założyć konto w systemie ePUAP, jak założyć Profil Zaufany oraz jak złożyć wniosek na dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia. W razie potrzeby, jesteśmy w stanie pomóc Państwu złożyć wniosek przez internet. Link do poradnika.
 • Wypełnienie wniosku wraz z całą dokumentacją sprawia kłopot? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Handlowymi. Udzielimy szczegółowych informacji, pomożemy w wypełnieniu wniosku.
 • O jakie rozwiązania wnioskować? Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w doborze specjalistycznych urządzeń i programów, dopasowanych do dysfunkcji i potrzeb. Wszystkie produkty posiadamy w Punktach Handlowych, z przyjemnością zaprezentujemy je Państwu.

 

Co roku z naszej pomocy korzystają setki klientów! Wybierają nas, ponieważ posiadamy profesjonalną wiedzę i duże doświadczenie w realizacji dofinansowań, a zatrudniając i współpracując z osobami z niepełnosprawnościami, najlepiej znamy ich potrzeby.