Vitamed Poradnie Specjalistyczne w Bydgoszczy dostępne dla osób niewidomych

Pracownicy Altixu wykonali dla Vitamed Poradnie Specjalistyczne w Bydgoszczy dwa dotykowe plany informacyjne i tabliczki informacyjne na drzwi.

Dotykowe plany informacyjne parteru i piętra budynku usytuowane są na ścianach, na dystansach. Tablice z planami wykonane zostały z tworzywa PMMA w czarno-biało-zielonej kolorystyce, z detalami w kolorze czerwonym. Plany zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu, a także znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Czarno-zielone tabliczki informacyjne na drzwi wykonano z tego samego, wytrzymałego tworzywa. Jest ich 40. Tabliczki zawierają informacje w czarnym druku i w brajlu, a także kody QR. Część z nich zawiera ponadto piktogramy.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1177

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami w Vitamed Poradnie Specjalistyczne w Bydgoszczy.

Znaczniki YourWay Beacon Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu wsparciem dla osób niewidomych

Budynek Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu stał się dostępny dla osób niewidomych dzięki znacznikom YourWay Beacon i NFC zainstalowanym przez tyflospecjalistów Altixu na dotykowych planach informacyjnych. Jedynym warunkiem, by skorzystać z głosowych komunikatów dotyczących topografii obiektu jest zainstalowanie na osobistym smartfonie darmowej aplikacji YourWay. Ta, po połączeniu się ze znacznikiem, pobierze z niego dane i przetworzy je na głosowe komunikaty, które poprowadzą osobę niewidomą do wybranych miejsc w urzędzie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1179

Urząd Miejski W Zwierzyńcu

Urząd Miejski w Zwierzyńcu dostosowany do potrzeb osób niewidomych

W budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu pracownicy Altixu wykonali trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne na poręcze schodów, tabliczki informacyjne z pozłacanego laminatu z brajlem i grawerem, a także informacyjną tabliczkę na drzwi z godzinami otwarcia urzędu.

Dotykowe plany informacyjne parteru, piętra pierwszego i drugiego budynku usytuowane są na ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Mają postać tablic z tworzywa PMMA, na których czarnym tle znajdują się wypukłe elementy topografii obu kondygnacji urzędu, w dobrze kontrastujących z czernią kolorach - niebieskim, żółtym, białym i zielonym. Plan jest opatrzony legendami w czarnym druku i w brajlu oraz wspomnianymi znacznikami.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1179

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

Znaczniki YourWay poprowadzą osoby niewidome w Urzędzie Miejskim w Brusach

Po zakończeniu budowy siedziby Urzędu Miejskiego w Brusach znaczniki YourWay Beacon poprowadzą osoby niewidome do właściwych wydziałów. Dane pobrane ze znaczników przez smartfony z zainstalowaną uprzednio darmową aplikacją YourWay, udostępnią odwiedzającym urząd głosowe komunikaty dotyczące topografii obiektu, wprost z ich smartfonów. Będzie to stanowiło istotne uzupełnienie zamontowanych w obiekcie dotykowych planów informacyjnych z legendami w czarnym druku i w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1166

Urząd Miejski W Brusach

Dotykowe plany informacyjne w Urzędzie Miejskim w Brusach

W budynku Urzędu Miejskiego w Brusach pracownicy Altixu wykonali dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu.

Dotykowe plany informacyjne parteru i piętra budynku usytuowane są na ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Mają postać tablic z tworzywa PMMA, w szaro-czarno-białej kolorystyce, z elementami w kolorze żółtym i czerwonym. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, niepełne na razie legendy w czarnym druku i w brajlu oraz wspomniane znaczniki. 48 brajlowskich tabliczek informacyjnych wykonano także z tworzywa PMMA.

Po zakończeniu budowy siedziby urzędu legendy dotykowych planów informacyjnych zostaną uzupełnione o brakujące opisy. Wówczas budynek stanie się dostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1166

Dotykowy Plan Informacyjny Piętra Budynku Urzędu Miejskiego W Brusach

Z YourWay do Starostwa Powiatowego w Żywcu

W budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu tyflospecjaliści Altixu wzbogacili o znaczniki YourWay Beacon dwa dotykowe plany informacyjne obiektu. Znacząco ułatwi to osobom niewidomym poruszanie się po placówce. Zainstalowana na smartfonie aplikacja YourWay pobierze ze znaczników dane i przetworzy je na informacje głosowe dotyczące rozmieszczenia w budynku poszczególnych wydziałów. Komunikaty wprost z telefonu wskażą, jaką drogę wybrać, by trafić do obranego celu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1180

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Dotykowe plany informacyjne dla Starostwa Powiatowego w Żywcu

W budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu pracownicy Altixu wykonali dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, kilkanaście brajlowskich tabliczek informacyjnych i trzy tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, z piktogramami.

Dotykowe plany informacyjne dwóch części parteru zamontowane są na ścianach, na wygodnej wysokości, ułatwiającej ich przeglądanie. Wykonano je z tworzywa PMMA w zielono-czarno-białej kolorystyce. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu oraz wspomniane znaczniki.

Brajlowskie tabliczki informacyjne wykonane są także z tworzywa PMMA. Są barwy zielonej. Trzy tabliczki w czarnym druku i w brajlu z piktogramami korespondują kolorystycznie z dotykowymi planami informacyjnymi. Ich tło jest zielono-białe, napisy w czarnym druku są czarne, czarne są też znajdujące się na nich piktogramy. I te tabliczki zostały wykonane z tworzywa PMMA.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1180

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie tabliczki informacyjne, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami  w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu.

YourWay w żnińskich placówkach starostwa

Kilka placówek w Żninie posiada już znaczniki YourWay i kompatybilne z aplikacją znaczniki NFC. Zostały zamówione przez Starostwo Powiatowe i zainstalowane przez pracowników Altixu w budynku Starostwa Powiatowego, w Zespole Szkół Specjalnych i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie, a także w Domach Pomocy Społecznej w Tonowie i w Podobowicach.

Dzięki znacznikom osoby niewidome zyskają komfort poruszania się po oznakowanych obiektach. Wystarczy zainstalowanie na smartfonie darmowej aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1174

logo yourway

Duża realizacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie

Dla Starostwa Powiatowego w Żninie wykonana została duża, wieloelementowa realizacja tyflograficzna w pięciu lokalizacjach - w budynku Starostwa Powiatowego, w Zespole Szkół Specjalnych i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie, a także w Domach Pomocy Społecznej w Tonowie i w Podobowicach.

Ogółem dla wszystkich tych obiektów tyflospecjaliści Altixu przygotowali 68 tabliczek informacyjnych z tworzywa PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu, ze znacznikami NFC i z QR kodem i osiem brajlowskich tabliczek informacyjnych na poręcze schodów. Zainstalowali dwa znaczniki YourWay Plus i sześć znaczników YourWay Beacon.

 Obiekty zostały ponadto wyposażone w cztery systemy przywoławczo-alarmowe Call-Hear i w przenośną pętlę indukcyjną na potrzeby osób niedosłyszących.

Do niektórych spośród obiektów zostały dostarczone trzy maty ewakuacyjne i dwa krzesła ewakuacyjne przeznaczone do transportu w sytuacjach zagrożenia osób nie poruszających się samodzielnie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1174

Tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu ze znacznikami NFC i OR kodami, znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus, systemy Call-Hear

Znaczniki YourWay ułatwią załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Malborku

To dość oczywiste, że osobom niewidomym znacznie łatwiej poruszać się z pomocą przewodnika. Takim przewodnikiem po budynku Starostwa  Powiatowego w Malborku są znaczniki YourWay, zainstalowane przez pracowników Altixu na trzech dotykowych planach informacyjnych poszczególnych kondygnacji obiektu. Aplikacja YourWay zainstalowana na smartfonie komunikuje się ze znacznikami, odbierając z nich dane i przetwarzając je na komunikaty głosowe, które wprost z telefonu osoby niewidomej prowadzą ją następnie do obranego celu.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1164

Starostwo Powiatowe W Malborku