Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach dostępny dla osób niewidomych

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach tyflospecjaliści Altixu wykonali dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Plan w postaci tablicy z tworzywa PMMA został umieszczony na ścianie, na dystansach. Utrzymany jest w stonowanych barwach – szarość, błękit, czerń i biel. Zawiera dokładną legendę w czarnym druku i w brajlu. Oba znaczniki umieszczone są na tablicy z planem.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1112

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy Plan Informacyjny Zakładu Rehabilitacji Leczniczej W Katowicach

Gmina Leśniowice z YourWay

Realizacja wykonana w gminie Leśniowice przez pracowników Altixu sprawiła, że trzy lokalizacje: Urząd Gminy Leśniowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior Plus Słowikowo w Teresinie, zostały wyposażone w znaczniki YourWay Beacon. Jak to jest istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza w tego typu placówkach, nie trzeba chyba tłumaczyć.

Wystarczy smartfon z zainstalowaną, nieodpłatną aplikacją YourWay, by ta skomunikowała się ze znacznikiem i przetworzyła przetransferowane dane na komunikaty głosowe opisujące topografię placówek, służąc osobie niewidomej jako osobisty przewodnik po nich.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1109

Grafika przedstawia logo yourWay

Placówki gminy Leśniowice przyjazne dla osób niewidomych

Realizacja wykonana w gminie Leśniowice przez pracowników Altixu obejmowała trzy lokalizacje: Urząd Gminy Leśniowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior Plus Słowikowo w Teresinie, dla których powstały w sumie cztery dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA, wyposażone w znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Wszystkie plany utrzymane są w jednolitej kolorystyce – grafitowe tło, białe liternictwo legend w czarnym druku i w brajlu, niebieskie ikony oznaczeń poszczególnych obiektów i biało-czarne obiekty samego planu.

Dla wszystkich lokalizacji wykonane zostały ponadto tabliczki informacyjne w kolorze grafitowym z tworzywa PMMA, z białymi napisami w czarnym druku i w brajlu, opatrzone dodatkowo piktogramami. Przykładowe napisy na tabliczkach to: Pies asystujący mile widziany, Możliwość użycia pętli indukcyjnej, Podjazd przy budynku.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1109

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z piktogramami w trzech lokalizacjach na terenie gminy Leśniowice.

Przychodnia w Złotoryi już w bazie obiektów aplikacji YourWay

Realizacja tyflospecjalistów Altixu w SPZOZ w Złotoryi objęła m.in. dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Obok linii naprowadzających i pól uwagi, a także brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych, jest to znaczący czynnik usprawniający poruszanie się po przychodni osób z dysfunkcjami wzroku. Instalując na swoich smartfonach darmową aplikację YourWay, zyskują oni głosowe opisy topografii placówki, bowiem aplikacja komunikuje się ze znacznikami YourWay i przetwarza pozyskane informacje na głosowe komunikaty płynące wprost ze smartfona.

Przychodnię w Złotoryi można ponadto odnaleźć w bazie aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1108

Grafika przedstawia logo yourWay

Zakończyliśmy realizację 2-letniego projektu szkoleniowego dla Ministerstwa Zdrowia

Jak porozumieć się z osobą Głuchą posługującą się polskim językiem migowym?
W jaki sposób wypełnić dokumentację medyczną i wziąć podpis od osoby niewidomej?
Co zrobić, by zwiększyć dostępność placówki POZ lub szpitala?

Na te oraz więcej pytań znają już odpowiedź uczestnicy cyklu szkoleń pt. „Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi” zrealizowanego na rzecz Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”.

W ramach realizacji 2-letniego projektu przeszkoliliśmy około 1 200 pracowników personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz szpitali z całej Polski.

Uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę o:

  • aspektach prawnych dostępności,
  • rodzajach niepełnosprawności i barierach, jakie mogą napotkać takie osoby w placówkach medycznych,
  • narzędziach teleinformatycznych i najnowszych technologiach, które wspomagają obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
  • dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej oraz uniwersalnym projektowaniu.

 

Szkolenia kładły szczególny nacisk na różne aspekty i techniki komunikacji, savoir-vivre oraz rolę asertywności i empatii w kontaktach z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.

Lekarz Trzymający W Ręce Stetoskop

SPZOZ w Złotoryi w pełni dostępny dla osób niewidomych i niedosłyszących

SPZOZ w Złotoryi stał się przyjazny zarówno dla osób niewidomych i niedowidzących, jak i dla osób niesłyszących. Realizacja tyflospecjalistów Altixu objęła dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 20 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu, linie naprowadzające i pola uwagi, a także trzy przenośne pętle indukcyjne.

Jeden z dotykowych planów informacyjnych z tworzywa PMMA, duży, opisuje topografię przychodni. Umieszczony jest na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Utrzymany jest w eleganckiej, biało-szaro-niebiesko-czarnej kolorystyce i opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu, a także wspomnianymi już znacznikami YourWay Beacon i NFC.

Drugi z planów, niewielki, umieszczono na dystansach, w pionie, na ścianie obok toalety. Opisuje on rozkład toalety i znajdujące się w niej obiekty. Jego kolorystyka koresponduje z kolorystyką planu przychodni.

Na drzwiach gabinetów i innych pomieszczeń przychodni zostały zainstalowane tabliczki z PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu, część z piktogramami.

W SPZOZ w Złotoryi wykonano ponadto 65 metrów bieżących linii naprowadzających i pól uwagi w kolorze grafitowym. Przychodnia została wyposażona w przenośne pętle indukcyjne nagłaśniające jej przestrzeń na potrzeby osób niedosłyszących.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1108

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, linie naprowadzające i pola uwagi.

YourWay w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Realizacja tyflograficzna w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, stanowiącym siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, udostępnia obiekt dla osób niewidomych i słabowidzących, między innymi dzięki aplikacji YourWay, z którą kompatybilny jest znacznik NFC umieszczony na udźwiękowionym terminalu informacyjnym obiektu. Poza odsłuchaniem komunikatów głosowych dotyczących obiektu, po wciśnięciu metalowych przycisków terminala, komunikaty te można usłyszeć wprost z osobistego smartfona, po zainstalowaniu darmowej aplikacji YourWay, która komunikuje się ze znacznikiem.

Wiedzę na temat topografii obiektu można poszerzyć dzięki sześciu znacznikom YourWay Beacon znajdującym się w newralgicznych punktach obiektu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1100

Zespól Pałacowo Parkowy W Koszęcinie

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk gotowa na przyjęcie osób niewidomych

Realizacja tyflograficzna w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, stanowiącym siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, udostępnia obiekt dla osób niewidomych i słabowidzących. Obejmuje: udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay, sześć znaczników YourWay Beacon i piętnaście metalowych tabliczek informacyjnych w brajlu.

Terminal ma postać dużej tablicy usytuowanej na ergonomicznie pochylonym stojaku, malowanym proszkowo na kolor biały. W centralnej i prawej części terminala znajduje się dokładny, dotykowy, duży plan Zespołu Parkowo-Pałacowego, utrzymany w eleganckiej kolorystyce – biel, czerń, szarość, żółty i drobne elementy w kolorze niebieskim. Z lewej strony widoczna jest legenda w czarnym druku i w brajlu. Obok niej umieszczone są metalowe przyciski. Po ich wciśnięciu odwiedzający uzyskuje głosowe komunikaty na temat poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego. Terminal jest ponadto w pełni kompatybilny z aplikacją YourWay, tak więc komunikaty głosowe dotyczące topografii obiektu można usłyszeć wprost z osobistego smartfona, po zainstalowaniu darmowej aplikacji YourWay.

Sześć znaczników YourWay Beacon znajduje się w newralgicznych punktach obiektu. Eleganckie, metalowe tabliczki informacyjne z napisami w brajlu zostały zamontowane na drzwiach pomieszczeń.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1100

Dotykowy Udźwiękowiony Terminal Informacyjny

Świętuj Światowy Dzień Czekolady z firmą Altix

Szczęśliwego Światowego Dnia Czekolady życzy wszystkim firma Altix. Zapraszamy do naszych punktów handlowych, gdzie oprócz profesjonalnego wsparcia oraz pomocy naszych pracowników w dniu dzisiejszym czeka na Państwa słodki poczęstunek.

czekolada z filiżanką z logo Altix

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu ze znacznikami YourWay

W trakcie realizacji tyflograficznej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, popularnie zwanym Ossolineum, tyflospecjaliści Altixu wykonali: udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay, dwa dotykowe plany informacyjne, pięć znaczników YourWay Plus i dwie metalowe tabliczki informacyjne w brajlu. Tym samym szacowna instytucja z długą tradycją stała się dostępna dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Elegancki terminal jest wygodnie pochylony w kierunku osoby zapoznającej się z topografią Ossolineum. Ma postać dużej tablicy, w której centralnej części znajduje się dokładny, dotykowy, duży plan utrzymany w stonowanej kolorystyce – biel, czerń, beż i jasny brąz. Z lewej strony widnieje legenda w czarnym druku i w brajlu. Z prawej strony usytuowane są metalowe przyciski. Po ich wciśnięciu odwiedzający uzyskuje głosowe komunikaty na temat poszczególnych kondygnacji i klatek obiektu.

Dwa dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA utrzymane są w kolorystyce identycznej z kolorystyką terminala. Wyposażone są w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Jeden z planów umieszczony jest na ergonomicznie pochylonym stojaku, drugi zaś na ścianie.

Pięć znaczników YourWay Plus rozmieszczono w różnych punktach obiektu, m.in. przy wejściach. Całości realizacji dopełniają metalowe tabliczki informacyjne na drzwi z napisami w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1085

Zakład Narodowy Im Ossolińskich We Wrocławiu