Trenerzy i goście specjalni

Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów, informatyków, twórców wielu rozwiązań, posiadających doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie prowadzą również osoby niewidome i niedowidzące, które w wiarygodny i kompetentny sposób przekazują wiedzę. Na szkolenia są zapraszani goście specjalni, wśród nich są:

Adam Kalbarczyk

Prezes Zarządu Altix Sp. z o.o., absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale nauk historycznych i społecznych, autor pracy: „Działanie integracyjne wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie programu Komputer dla Homera”. Student prawa (specjalizacja cywilna) na Uczelni Łazarskiego. Ekspert w dziedzinie wsparcia osób niepełnosprawnych i tyflorehabilitacji. Posiada osiem lat doświadczenia zawodowego w obszarze niepełnosprawności. Audytor dostępności stron internetowych (wg. Standardu WCAG 2.0) oraz dostępności obiektów (projektowanie uniwersalne). Posiadacz certyfikatów poświadczających doskonałą znajomość sprzętów specjalistycznych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (m.in. firm Freedom Scientific, Dolphin Computer Access, Optelec, Index Braille). Wieloletni wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych, brał udział w wielu projektach m.in. „Mazowsze dostępne dla wszystkich” jako członek zespołu audytującego. Koordynował projekty m.in. „Historia Powstańcza dla wszystkich”, „Dostosowanie punktu konsultacyjnego Fundacji Szansa dla Niewidomych do potrzeb niewidomych beneficjentów” oraz projektu „TYFLOAREA – Świat dotyku i dźwięku! Czas na innowacyjną rehabilitację niewidomych” (RPO Woj. Mazowieckiego, Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.). Współautor publikacji dla niewidomych i słabowidzących kandydatów na studia w ramach projektu „Przyjazne uczelnie – przyjazne studia”.

Janusz Mirowski

Dyrektor w Firmie Altix Sp. z o. o. . Absolwent Komunikacji Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  Ekspert od innowacyjnych technologii internetowych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami metodą PMI, TENSTEP i KISS. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i analizie danych, opracowywaniu raportów, w zakresie przeprowadzania audytów dostępności. Uczestniczył w pracach nad audytami stron internetowych rozlicznych instytucji.

Henryk Rzepka

Niewidomy tyflopedagog, nauczyciel, informatyk. Absolwent Wydziału Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Informatyki na Wydziale Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, Informatyki na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej na Politechnice Łódzkiej oraz tyflopedagogiki na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Pracuje w firmie tyfloinformatycznej na stanowisku programisty. Od wielu lat zajmuje się dostępnością stron internetowych. Kierował merytorycznie projektem „Strażnicy dostępności” realizowanym w 2008 roku przez Polski Związek Niewidomych. W 2014 roku, brał udział w projekcie realizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych współfinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod nazwą „Postaw na dostępność. Zajmuje się też szeroko rozumianym projektowaniem uniwersalnym oraz dostępnością przestrzeni publicznej, dokumentów elektronicznych oraz adaptacją publikacji czarnodrukowych. Specjalizuje się  w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych. Autor publikacji i artykułów na temat dostępności materiałów dydaktycznych, dokumentów i stron internetowych oraz przestrzeni publicznej.

Michał Bałamut

Niewidomy informatyk. W roku 2006 ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej. Od ponad 10 lat związany jest z firmą Altix, gdzie pracuje jako programista, tłumacz i administrator serwerów. Współtworzył Windowsowe wersje syntezatorów mowy Speak i Loquendo, jest głównym autorem aplikacji Magni (pakiet lektorski), zajmował się spolszczeniem programu powiększającego obraz MAGic. Uczestniczył w pracach nad audytami stron internetowych rozlicznych instytucji. W Fundacji Szansa dla Niewidomych odpowiadał za informatyczną stronę projektu Kulturalny Erudyta. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami, takimi jak Freedom Scientific, Index Braille czy Shinano Kenshi. Największym jego dziełem jest pakiet Euler 2.0 służący do redakcji tekstu brajlowskiego, translacji zwykłego tekstu na wersję brajlowską, łącznie z wyrażeniami matematycznymi. Jego prace są włączone do powstałych niedawno e-podręczników, z których będą korzystali uczniowie w szkołach.