Warszawa coraz bardziej dostępna: podsumowanie projektu „Akcja/Ewakuacja”

Od początku roku 2022 m.st. Warszawa realizuje kolejny projekt mający na celu działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i innymi szczególnymi potrzebami oraz możliwościach ich zaspokojenia w wybranych aspektach: dostępności lokali usługowych oraz dostępności procesu ewakuacji z budynków i przestrzeni.

Więcej...