Jednolita europejska karta dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas zagranicznych podróży osoby z niepełnosprawnościami muszą dowiadywać się w konkretnych instytucjach, czy przysługują im w danym miejscu zniżki lub przywileje. Kiedy uzyska się już taką pozytywną informację, trzeba dopytać jaki dokument należy okazać, aby otrzymać wskazane ulgi. I tu często, niestety, okazuje się, że takie uprawnienia przysługują tylko osobom, które mieszkają w danym kraju, a nie turystom. Dlatego bardzo ciekawym rozwiązaniem może być opracowywana właśnie jednolita europejska karta dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak głosi informacja z Sekretariatu Rady Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: „Pragniemy Państwa zainteresować procesem rozpoczętym przez Komisję Europejską w zakresie opracowania jednolitej europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tego dokumentu będzie równy dostęp do niektórych usług publicznych we wszystkich krajach UE. Prace zmierzają w kierunku przygotowania regulacji, w ramach której honorowane będą orzeczenia o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów krajowych, także w pozostałych krajach UE. Pilotaż europejskiej karty będzie dotyczyć takich obszarów, jak: kultura, czas wolny, sport oraz transport. Dyskusje toczą się nad potrzebą rozszerzenia przywilejów związanych z posiadaniem karty, w tym np. na korzystanie z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej UE. Postulaty dotyczą również sfery edukacji oraz zatrudnienia”.

W najbliższych tygodniach mają się odbyć oficjalne konsultacje społeczne na temat powyższego rozwiązania, a więcej informacji na temat jednolitej europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami otrzymamy pod koniec bieżącego roku.