Znaczniki YourWay poprowadzą osoby niewidome w Urzędzie Miejskim w Brusach

Po zakończeniu budowy siedziby Urzędu Miejskiego w Brusach znaczniki YourWay Beacon poprowadzą osoby niewidome do właściwych wydziałów. Dane pobrane ze znaczników przez smartfony z zainstalowaną uprzednio darmową aplikacją YourWay, udostępnią odwiedzającym urząd głosowe komunikaty dotyczące topografii obiektu, wprost z ich smartfonów. Będzie to stanowiło istotne uzupełnienie zamontowanych w obiekcie dotykowych planów informacyjnych z legendami w czarnym druku i w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1166

Urząd Miejski W Brusach