Urząd Miejski w Białej dobrze przygotowany na przyjęcie niewidomych klientów

W Urzędzie Miejskim w Białej pracownicy Altixu wykonali cztery dotykowe plany informacyjne, w tym dwa udźwiękowione, ze znacznikami YourWay Beacon i NFC kompatybilnymi z aplikacją YourWay, trzy tablice informacyjne, 42 sztuki tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu, 15 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu z piktogramami. Wykonane zostały ponadto linie naprowadzające o łącznej długości 20 metrów. Zainstalowane zostały także dwa komplety systemu przywoławczo-alarmowego StepHear.

Udźwiękowione, informacyjne plany tyflograficzne w postaci tablic z tworzywa PMMA umieszczono na ergonomicznie pochylonych stojakach. Na grafitowym tle tablic znajdują się wielobarwne, wypukłe elementy topografii urzędu, legendy w czarnym druku i w brajlu, wspomniane znaczniki NFC i metalowe przyciski, po wciśnięciu których uzyskuje się głosowe komunikaty dotyczące wybranego elementu legendy. Dwa pozostałe informacyjne plany tyflograficzne umieszczone są na ścianach. Poza znacznikami NFC zawierają znaczniki YourWay Beacon.

Duże, grafitowo-biało-czerwone tablice informacyjne zawierają nazwy wydziałów urzędu znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach i numery pokoi.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1217

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tablice i tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu  w Urzędzie Miejskim w Białej.