Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim przyjazne dla osób niewidomych

W budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim już nie sposób się zgubić. Osoby niewidome i słabowidzące mają do dyspozycji pięć dotykowych planów informacyjnych opatrzonych znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu i metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi. Całą tę realizację wykonali tyflospecjaliści Altixu.

Wszystkie dotykowe plany informacyjne zamontowane są na ścianach, na odpowiedniej wysokości, tak by można je było wygodnie zbadać dotykiem. Wykonano je z tworzywa PMMA w granatowo-niebiesko-białej kolorystyce. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu oraz wspomniane znaczniki.

Dodatkowym ułatwieniem w odnajdywaniu się w budynku są biało-granatowe tabliczki informacyjne opisane w czarnym druku i w brajlu, zawierające ponadto piktogramy. Na drzwiach umieszczono metalowe tabliczki informacyjne z napisami w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Starostwo+Powiatowe+w+Soko%C5%82owie+Podlaskim&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

 Dotykowe plany informacyjne, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.