SPGZOZ w Rybnie gotowy na przyjęcie osób z dysfunkcjami wzroku

Dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie pracownicy Altixu wykonali dwa dotykowe plany informacyjne  ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także 11 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu.

Jeden z planów umieszczony jest wewnątrz budynku, na ścianie, na dystansach i opisuje rozkład poszczególnych pomieszczeń. Wykonany jest z tworzywa PMMA i utrzymany jest w biało-czarno-żółto-szarej kolorystyce. Zawiera legendę w czarnym druku i w brajlu, a także w wypukłe, dotykowe elementy wiernie odwzorowujące topografię obiektu.

Drugi z planów ma postać wielobarwnej tablicy, także z tworzywa PMMA, umieszczonej na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej na kolor jasnoszary. Plan znajduje się na zewnątrz i opisuje kompleks budynków - w jednym z nich mieści się przychodnia - ich położenie względem ulicy, a także usytuowanie parkingów i wewnętrznych dróg komunikacyjnych.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1237

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie.