Elektroniczne boxy w Urzędzie Miasta Inowrocław

Na specjalne zamówienie Urzędu Miasta Inowrocław pracownicy Altixu wykonali innowacyjne urządzenie YourWay Box AC. Jest to plastikowa, nieduża skrzyneczka z elektroniką wewnątrz, zasilana prądem z gniazdka. W jej pamięci zapisano komunikaty głosowe dotyczące rozkładu pomieszczeń znajdujących się w jej pobliżu. Po wciśnięciu metalowego przycisku osoba niewidoma słyszy komunikat dobiegający wprost z głośnika YourWay Box AC. Tyflospecjaliści Altixu wykonali i zainstalowali 13 takich urządzeń w różnych punktach urzędu. Przy każdym z urządzeń znajduje się tabliczka w czarnym druku i w brajlu informująca o jego obecności.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/searchsearch=Urz%C4%85d+Miasta+Inowroc%C5%82aw&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Urządzenia YourWay Box AC z komunikatami głosowymi, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu w Urzędzie Miasta Inowrocław.