Zespół Parkowo-Pałacowy w Koszęcinie – etap I

Pierwszy etap realizacji tyflograficznej w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, stanowiącym siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, obejmuje: udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay, sześć znaczników YourWay Beacon i piętnaście metalowych tabliczek informacyjnych w brajlu.

Terminal ma postać dużej tablicy usytuowanej na ergonomicznie pochylonym stojaku, malowanym proszkowo na kolor biały. W centralnej i prawej części terminala znajduje się dokładny, dotykowy, duży plan Zespołu Parkowo-Pałacowego, utrzymany w eleganckiej kolorystyce – biel, czerń, szarość, żółty i drobne elementy w kolorze niebieskim. Z lewej strony widoczna jest legenda w czarnym druku i w brajlu. Obok niej umieszczone są metalowe przyciski. Po ich wciśnięciu odwiedzający uzyskuje głosowe komunikaty na temat poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego. Terminal jest ponadto w pełni kompatybilny z aplikacją YourWay, tak więc komunikaty głosowe dotyczące topografii obiektu można usłyszeć wprost z osobistego smartfona, po zainstalowaniu darmowej aplikacji YourWay.

Sześć znaczników YourWay Beacon znajduje się w newralgicznych punktach obiektu. Eleganckie, metalowe tabliczki informacyjne z napisami w brajlu zostały zamontowane na drzwiach pomieszczeń.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1100

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy Udźwiękowiony Terminal Informacyjny Informacyjna Metalowa Tabliczka Brajlowska Na Drzwi