Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, trójwymiarowe makiety i wypukłe, dotykowe grafiki obiektu, a także brajlowskie tabliczki informacyjne opisujące pomieszczenia i ekspozycje w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dotykowe plany informacyjne mają postać ergonomicznie pochylonych, wielokolorowych tablic z legendami w czarnym druku i w brajlu. Plan zamku znajduje się na zewnątrz i usytuowany jest na dwunożnym, stalowym stojaku. Dotykowe plany pomieszczeń zostały umieszczone na drewnianych, ławeczkowych stojakach. Na takich samych stojakach znajdują się trójwymiarowe makiety zamku. W skład realizacji wchodzą ponadto eleganckie, czarne tabliczki z tworzywa sztucznego, z białymi napisami czarnodrukowymi i brajlowskimi, zamontowane na ścianach i opisujące do jakiego pomieszczenia wchodzi zwiedzający.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:

https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/167

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Zamek Biskupow Warminskich W Lidzbarku 1

Zamek Biskupow Warminskich W Lidzbarku 2

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

UE (2)