Zakliczyńskie Centrum Kultury

W Zakliczyńskim Centrum Kultury wykonano tablicę informacyjną ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, z rycinami i z opisem w czarnym druku i w brajlu, zawierającym rys historyczny budynku, nieco mniejszą tablicę w czarnym druku i w brajlu zawierającą dane adresowe i godziny otwarcia placówki, a także 21 tabliczek czarnodrukowo-brajlowskich opisujących poszczególne sale, pokoje i toalety.

Wszystkie tablice i tabliczki wykonane są z tworzywa PMMA i mają jednolitą kolorystykę. Białe tło, czarne liternictwo, brązowo-czarne logo placówki i brązowe obramowania. Na tablicy zawierającej rys historyczny budynku Centrum Kultury znajdują się kolorowe ryciny. Została ona także opatrzona wspomnianymi znacznikami YourWay Beacon i NFC. Duże tablice umieszczone są w pionie, na ścianach, na dystansach.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1041

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Tablica Informacyjna Z Rysem Historycznym Budynku Zakliczyńskiego Centrum KulturyTablica Informacyjna Z Danymi Adresowymi Zakliczyńskiego Centrum Kultury