Wyższa Szkoła Bankowa – wydziały Poznań, Szczecin, Chorzów

Realizacja obejmuje instalację 80 znaczników YourWay Beacon i 40 znaczników YourWayPlus w siedzibach wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej – w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości, w Chorzowie na Wydziale Zamiejscowym i w Szczecinie na Wydziale Ekonomicznym. YourWay Beacon to niewielki nadajnik o rozmiarach pudełka od zapałek, sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Służy jako przewodnik w wygodnym poruszaniu się w nieznanej przestrzeni zamkniętej lub otwartej. Może dostarczać dowolne informacje tekstowe, które telefon odczyta następnie syntetycznym głosem. YourWay Plus różni się od wersji YourWay Beacon tym, że znacznik, nadajnik, znajduje się  w pudełkowej obudowie z głośnikiem, za którego pomocą sygnalizuje swoją obecność. Może się to dziać automatycznie, gdy w pobliżu znajdzie się urządzenie mobilne lub na życzenie użytkownika. Następnie znacznik działa już identycznie, jak YourWay Beacon, oferując głosową, opisową informację budynku, poziomu budynku czy też obiektu, np. muzealnego.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Bankowa+&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

80 znaczników YourWay Beacon i 40 znaczników YourWay Plus w siedzibach wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie