Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Ochota

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy został wyposażony w dwa dotykowe plany informacyjne i w stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób słabowidzących. Wielobarwny, dotykowy, wypukły plan informacyjny okolic urzędu ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na dwunożnym stojaku z chromowanej stali. Ów plan znajduje się z prawej strony tablicy i jest przesunięty ku części centralnej, w jej lewej części znajduje się legenda w czarnym druku i w brajlu.  Wewnątrz budynku, na postumencie z chromowanej stali, usytuowany jest plan Wydziału Obsługi Mieszkańców. Ergonomicznie pochylony, utrzymany jest w kolorystyce, gdzie przeważa biel, czerń, brąz i kolor pomarańczowy. Obok planu znajduje się czarnodrukowa i brajlowska legenda z dotykowymi elementami. W sali Wydziału Obsługi Mieszkańców znajduje się ponadto stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób słabowidzących. Można tu uzyskać informacje dotyczące spraw załatwianych w urzędzie.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/121

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Ochota

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 
UE (2)