Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny w postaci grafitowo-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze czerwonym i zielonym, z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami; tabliczki z PMMA z informacjami wizualnymi w postaci piktogramów i z brajlowskimi napisami oraz metalowe, brajlowskie tabliczki na poręcze schodów, umieszczone w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Tablica z planem informacyjnym jest usytuowana w pionie, na ścianie. Z prawej strony ma ona nieregularną, łukową formę, dostosowaną do kształtu powierzchni budynku objętej planem. Plan znajduje się z prawej strony tablicy, zaś legenda z jej lewej strony.  W skład realizacji wchodzą także czarne tabliczki z PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami oraz informacjami wizualnymi w postaci piktogramów w kolorze białym, np. z oznakowaniem toalet czy przejść dostosowanych do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Biała tabliczka z PMMA z czarnymi napisami i napisami brajlowskimi informuje o godzinach pracy urzędu.  Ponadto realizacja obejmuje metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze schodów.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/410

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy plan informacyjny, tabliczki PMMA, metalowe tabliczki brajlowskie na poręcze schodów w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie